Datum: 09.03.2019

Akciová společnost ZEVERA obhospodařuje 1350 ha zemědělské půdy v katastru čtyř obcí, a to Starý Bozděchov, Horní Radouň, kde má sídlo, Okrouhlá Radouň a Kostelní Radouň. Nedaleká Dolní Radouň a vzdálenější Radouňka již do jejich katastru nepatří. Uvedené území se nachází poblíž Kamenice nad Lipou na okraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce od 450 do 650 metrů. A především kolem nejvýše položených obcí Starý Bozděchov a Horní Radouň jsou pole posetá kameny, s nimiž se potýkali zemědělci odjakživa. Z těch největších vyráběli dědové dnešních hospodářů dokonce kamenná koryta a stírky.

Kameny na poli způsobují při nasazení sklizňových strojů nemalé problémy. Rostou náklady na opravy, zvyšují se ztrátové časy, snižuje se efektivita nasazení techniky a vlastní sklizeň se může snadno opozdit. Menší výkon strojů pak má vliv na horší produktivitu práce, a tím i nižší finanční příjmy.

Jeden kámen za tři sta tisíc

„Vysoký podíl kamenů v orné půdě nás stál každý rok mnoho zbytečné práce, ale i finančních prostředků. Nehledě na starosti s poruchami drahé zemědělské techniky, pokud se s ležícím kamenem střetla,“ řekl týdeníku Zemědělec mechanizátor akciové společnosti Jiří Šívr. „Do roku 2014 jsme ke sběru menších kamenů využívali především důchodce, neboť lidí, kteří chtějí pracovat v zemědělství, stále ubývá, s většími si pak poradil manipulátor. Přesto docházelo k mimořádným událostem, trpěla především řezačka, u nízkostébelnatých či polehlých plodin i mlátičky, ale i jiná technika na sklizeň pícnin, například lisy. V jednom případě to odnesla samojízdná řezačka Claas, jeden kamen nás vyšel na tři sta tisíc korun, v druhém to byla mlátička Claas Mega, do níž vlítl kamen a oprava vyšla na více než sto tisíc korun. Nemluvě o častém broušení či výměně nožů či výskytu drobných kamenů v senáži, které se při shrnování zavadlé píce do ní dostaly. Problémy byly na denním pořádku.“

„Proto jsme si v roce 2014 pořídili sběrač kamene Kivi-Pekka, o němž jsme uvažovali už delší dobu,“ pokračuje mechanizátor. "Nejdříve jsme ho u nás vyzkoušeli, a když jsme viděli, co umí, nebylo nač čekat. Navíc ho dodává třeboňská společnost U+M Servis, s níž už dlouhou dobu spolupracujeme především u sklizňové techniky. Je to spolehlivý obchodní partner, kterému důvěřujeme."

Pícniny i rizikové plodiny

Akciová společnost si pořídila finský sběrač Kivi-Pekka o záběru 5 m s odpruženým vkládacím válcem, který umožňuje průchod i velkých kamenů do zásobníku, aniž by se stroj ucpal. Sběrač je agregován s lehkým traktorem Case IH JXU a podle mechanizátora se jeho denní výkon pohybuje od 6 do 10 ha za běžnou pracovní směnu. V závislosti na vlhkosti půdy a množství kamene "vyčistí" za hodinu 1,2 až 2 ha při nízké denní spotřebě nafty 35 až 40 litrů. V dobrých suchých podmínkách pracuje rychlostí až 4 km/h a za den sebere 40 až 60 tun kamene. V prvních letech to však bylo i jednou tolik.

„Ročně odkameníme 250 až 300 hektarů, kamen sbíráme na jaře i na podzim před setím, ideálně za suchých podmínek," vysvětluje Jiří Šívr: "Kivi-Pekka čistí především pozemky, na nichž pěstujeme travní porosty a jetel na orné půdě, ale i kukuřici na siláž, kde jinak trpí secí stroj. A také pole s rizikovými porosty. Jde o žito, které při velkých výnosech poléhá, nebo krátkostébelnaté obilniny, jako je ječmen."

Pozitivní zkušenosti

Zkušenosti se sběračem kamene Kivi-Pekka má akciová společnost jednoznačně pozitivní. "Je to investice k nezaplacení," zdůrazňuje mechanizátor. "Na jednom poli ve Starém Bozděchově o výměře osm hektarů sbírali kámen tři chlapi a vedle jezdil traktorista s valníkem. Za týden nebyli schopni pole vyčistit. Sběrač kamene to zvládne za den. Přitom lidé seberou kameny pouze na povrchu, kdežto sběrač vyčistí ornici i pod povrchem pozemku. Svou práci zastane také traktor s čelním nakládačem, který sbírá velké kameny. U Kivi-Pekka bych ocenil i nízkotlaké pneumatiky, kdy se hmotnost plného sběrače rozloží rovnoměrně na půdu a nehrozí její nežádoucí zhutnění. A ještě jednu přednost musím vyzdvihnout, v kolejích za traktorem je možné prodloužit sběrací prsty, takže celý sběrač nemusí pracovat ve velké hloubce. Což má řadu výhod, počínaje větším výkonem a konče malým opotřebením prstů. Protože stále vyznáváme orbu, kamenů se u nás nikdy nezbavíme, navíc k jejich neustálému výskytu přispívá i větrná eroze. S odstupem času musím potvrdit, že pořízení sběrače kamene bylo jednoznačně správné rozhodnutí."

Sběrač kamene Kivi-Pekka pracuje ve společnosti ZEVERA a. s. Horní Radouň už pět let a teprve letos byl vyměněn rošt pod vkládacím bubnem. Po dohodě s dodavatelem byly také prodlouženy na sběracích rotorech prsty o 3 cm, neboť se za tu dobu zkrátily a jinak by se rotory musely více zahlubovat. A ještě se měnily řemeny. Jinak stroj pracuje spolehlivě bez jakýchkoliv závad.